แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน โครงการพระราชดำริ

แจ้งร.ร.บ้านเขาดิน/ทับทิมสยาม/บ้านคลองหาด(สาชาเขาช่องแคบ/บ้านเขาตาง้อก/บ้านคลองไก่เถื่อน/บ้านโคกน้อย/บ้านคลองเจริญสุข/บ้านท่าผักชี  กรอกข้อมูลดังแนบ ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 25 ธ.ค.57 ทาง email:[email protected]

IMG

ติดต่อเรา