โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกัน และเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกัน และเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม อบต.พระเพลิง

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน ชั้น ม.1- 2  โรงเรียนพระเพลิงและโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
1531572_769901183057373_1133389738660395846_n 10678820_769900656390759_4681242764989744731_n 10802039_769898513057640_1060763578930688445_n 10858376_769900549724103_5143169754239054814_n 10858454_769900426390782_8489710151059045218_n

ติดต่อ สพป.สก.1