ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 611,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเปิดซองในวันที่ 6 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร.037-513224 ในวันและเวลาราชการ

333 014

ติดต่อเรา