โรงเรียนบ้านไร่สามศรีประกาศสอบราคาจ้าง

โรงเรียนบ้านไร่สามศรีมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก. โดยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและเปลี่ยนฝ้าเพดาน  ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองสอบราคาพร้อมรับเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. เปิดซองสอบราคาวันที่ 12 มกราคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านไร่สามศรี โทร.037-550005 หรือ 089-9337070 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา