โรงเรียนวัดเกศแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ก. เปลี่ยนฝ้าเพดาน

    โรงเรียนวัดเกศแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ ป.1ก. เปลี่ยนฝ้าเพดาน

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 13มกราคม 2558หรือสอบถามละเอียด โทร. 037-251-553

Picture 

ติดต่อเรา