ด่วนที่สุด…สำรวจรายชื่อกรรมการกำกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอเมืองสระแก้วทุกโรง

ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/1114 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557  รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง

ติดต่อเรา