ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ในพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 

STA_0756 STD_0765 STE_0766 STG_0768 STG_0768Z1

ติดต่อเรา