รายงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(ด่วนที่สุด)

สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้รีบเข้าไปบันทึกการประเมินตนเองของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยด่วนที่สุดตามลิงค์ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2557

http://210.246.188.154/dltv/pramearn/login.php

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการบันทึกข้อมูลได้ที่

http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1533&filename=index

โรงเรียนสามารถตั้งกระทู้ถามตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ตามลิงค์

http://210.246.188.154/dltv/webboard/webboard.php?Category=php

ติดต่อ สพป.สก.1