ประกาศโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

ตามประกาศโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เรื่อง  สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)และอาคารเรียนแบบ ป.1ก  ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557  ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2  รายนั้น

ผลปรากฎว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญชัย

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557

นางนิตยา  แสนใจกล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

 

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_งบ_58

ติดต่อเรา