ทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2557

มูลนิธิ เอส ซี จี จะเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 250 ทุน โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ส่งใบสมัครโดยตรงที่ นางสาววลัยรัตน์ ประภากมล หรือนางสาวน้ำฝน เทพโพธา มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 30c เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม 10800 รายละเอียดดังแนบ IMG_0002

ติดต่อเรา