โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 โดยการเปลี่ยนฝ้าเพดาน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.และเปิดซองในวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตตั้งแต่วันที่24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.037-252108,081-0531047,085-2873449 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อ สพป.สก.1