อวยพรปีใหม่

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ บาตรหลวงและคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนชุมชนพัฒนา สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้เดินทางมาเพื่อร่วมกันร้องเพลงและกล่าวคำอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญแด่นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

IMG_9550 IMG_9552 IMG_9554 IMG_9555 IMG_9560 IMG_9562 IMG_9565 IMG_9567 IMG_9569 IMG_9574 IMG_9576 IMG_9579 IMG_9583 IMG_9588 IMG_9599 IMG_9608

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา