แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันครู อำเภอวังน้ำเย็น

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารอำเภอวังน้ำเย็น กำหนดให้มีการจัดงานวันครูแห่งชาติ ปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาในภาคเช้า ที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และมีการพบปะสังสรรค์ในภาคค่ำ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด จองโต๊ะในราคาโต๊ะละ 2,000 บาท  ได้ที่  รองฯ ดารุณี  กำจัดภัย     เบอร์โทร 089-8334622   ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1