ขอเรียนเชิญผู้บริหารอำเภอคลองหาด

ขอเรียนเชิญผู้บริหารในอำเภอคลองหาดร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบผ้าห่ม จากองคมนตรี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ( แต่งเครื่องแบบสีกากี )

ติดต่อ สพป.สก.1