ประกาศ !!!โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.akschool.ac.th

ติดต่อเรา