โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องติว O-NET

โรงเรียนบ้านคลองทรายเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

ส่งครูช่วยติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนบ้านคลองทราย

ขอขอบคุณโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมที่ส่งคุณครูคณิตมาช่วยติว o-net

1465203_750649675011823_1103159582297148113_n 10296581_845093888884072_1265623352378179514_n 10411208_845093518884109_6636427733954172400_n 10432558_845093955550732_8164025857100456179_n 10511286_750649715011819_2184855396455615534_n 10534094_845093585550769_2396881593860069464_n 10849928_845093678884093_6292041769930959594_n

ติดต่อเรา