การจองโต๊ะอาหารงานวันครู (16 ม.ค. 58)

ตามที่ได้ให้โรงเรียนแจ้งความประสงค์จองโต๊ะอาหารวันครู ปี 2558

ในราคา โต๊ะละ 2,000 บาท นั้น คณะกรรมการจัดงานได้ปรับราคาเป็น โต๊ะละ 1,200 บาท

โรงเรียนใดที่ต้องการจองโต๊ะ ให้แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ เดิม

(081-1555053, 081-8657365 และ 091-5826064)

ข้อมูลการจองโต๊ะname

 

ติดต่อ สพป.สก.1