ชนะเลิศเหรียญทอง

ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่64

ณ จ.นนทบุรี

วันที่ 17-19  ธันวาคม 2557

4

1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 5 การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3  เด็กหญิงชนัญญา  ต่อโชติ

2

2.รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 10 การแข่งขัน YC ระดับชั้น ม.1-ม.3

 

 

 

 

ติดต่อเรา