เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ

ตามที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ในการนี้ สำนักราชเลขาธิการ โดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ได้มีหนังสือแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจในความปราถนาดี

และนำใจไมตรี ของ สพฐ., สพป., และ ร.ร. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน

ติดต่อ สพป.สก.1