ประชุมจัดตั้งชมรมผู้บริหารฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งรมชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต ๑  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนให้นายสมยศ ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา เป็นประธานชมรมฯ

IMG_9523 IMG_9526 IMG_9527 IMG_9528 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9533 IMG_9535 IMG_9537 IMG_9542

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา