ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์)

เรื่อง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสองขุนเขา(เขาฉกรรจ์) วันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  2557  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา