โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 และปูพื้นอาคารเรียน

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ติดต่อสอบถาม โทร. 037-550030 ผอ.สมศักดิ์  ศรีสุข 081-6264964

ติดต่อเรา