ประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดงานวันครู และครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม

IMG_9514 IMG_9515 IMG_9517 IMG_9519 IMG_9520 IMG_9521 IMG_9522

IMG_9510 IMG_9511 IMG_9512 IMG_9513

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา