โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

IMG_8759 IMG_8766 IMG_8769 IMG_8771 IMG_8772 IMG_8775 IMG_8776 IMG_8778 IMG_8779 IMG_8782 IMG_8785 IMG_8790 IMG_8794 IMG_9216 IMG_9225 IMG_9230 IMG_9236 IMG_9237 IMG_9238 IMG_9239

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา