ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมผุ้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการอบรมทุกท่านได้ความรู้
ประสบการณ์และเทคนิควิธีการทางลูกเสือ นำไปพัฒนาและส่งเสริมวินัยลูกเสือด้วยกระบานการลูกเสือในสถานศึกษา
ณ  โรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗IMG_6410 IMG_6413 IMG_6414 IMG_6424 IMG_6426 IMG_6441 IMG_6443 IMG_6448 IMG_6456

ติดต่อเรา