งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน จากนั้นนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

IMG_8061

IMG_8096 IMG_8051 IMG_8054 IMG_8056  IMG_8076 IMG_8079  IMG_8180 IMG_8191 IMG_8193 IMG_8201 IMG_8221 IMG_8228 IMG_8244

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา