ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวังน้ำเย็น

แจ้งผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเครือข่ายวังน้ำเย็น พร้อมกันที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 วันที่ 1 เม.ย. 2557 เวลา 08.30 น
เพื่อร่วมเดินทางไปอวยพรวันเกิดท่านเสนาะ เทียนทอง ที่บ้านพักอำเภอวัฒนานคร

ติดต่อเรา