แจ้งโรงเรียนที่สมัครแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

แจ้งโรงเรียนที่สมัครแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(crossword/A-math/คำคม/ซูโดกุ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียน/ผู้ฝึกสอน
แจ้งความประสงค์ได้ที่ e-mail [email protected] ภายในวันที่
26ธ.ค.57 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการแก้ไขให้

ติดต่อเรา