ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1.โรงเรียนบ้านคลองผักขม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-3
2.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
3.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ม.1-3
4.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2 รายการ ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
และร้อยมาลัยดอกไม้สด นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6
5.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6
6.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วาดภาพด้วยโปรแกรม paint นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
7.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จัดสวนถาดแบบชื้น นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6

8. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ติดต่อเรา