ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประชุม

เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา

ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต  1  ไปแล้วนั้น ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดข้อบังคับ ระเบียบ การจัดตั้งชมรม ในวันที่  22  ธันวาคม  2557  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น  3  สพป.สระแก้ว เขต 1  ผู้บริหารที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมชมรม สามารถส่งสมัครและเข้าร่วมประชุมได้ในวันดังกล่าว

 

tea

 

ติดต่อ สพป.สก.1