แจ้งสถานที่แข่งขันกีฬาวันครู

แจ้งสถานที่แข่งขันกีฬาวันครูระหว่างเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์กับเครือข่ายบ้านแก้ง   แข่งวันที่  20  ธันวาคม  2557    ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนโดยฟุตบอลเริ่มแข่งขันเวลา  15.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1