งานวันครู ปี 2558

แจ้งโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว จองโต๊ะอาหารงานวันครู ปี 2558 ราคาโต๊ะละ 2,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558  ได้ที่โรงเรียนบ้านคลองผักขม

ผอ.สถิตย์  เกตุเล็ก  เบอร์โทรศัพท์ 092-352 2123

คุณครูวารีรัตน์  คงคำศรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8657365

ธุรการโรงเรียนบ้านคลองผักขม  091-5826064

ติดต่อเรา