โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารแบบสร้างเอง)

โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหารแบบสร้างเอง)
โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 229,000 บาท 111111111

2222222

ติดต่อ สพป.สก.1