ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมต้อนรับการเข้าศึกษาดูงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ ในการนี้จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมศึกษาดูงาน โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.senate.go.th โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1