โรงเรียนบ้านท่าแยกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนแบบป.1ก.

โรงเรียนบ้านท่าแยกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาาคารเรียนแบบป.1ก.prakadtayaktayak