โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557  เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้มีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้น โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในโครงการ พลังงานสัญจร “เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ”  (Energy 3)
1483227_801537579906274_1601112480370496221_n 1483227_801537579906274_1601112480370496222_n 1483227_801537579906274_1601112480370496223_n 1510761_801545583238807_830962326117022140 1510761_801545583238807_8309623261170221939_n 1510761_801545583238807_8309623261170221940_n 10402498_801544616572237_3284905766183619045_n 10421260_801542243239141_8325995129778274912_n 10451715_801544106572288_7927085339495368206_n 10847978_801544406572258_1133184112621403408_n 10849776_801542743239091_4137084983600217782_n 10858396_801543956572303_6833053295285856139_n

 

ภาพ/ข่าว : กบินร์ เสนานาม

ติดต่อเรา