ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดขอดูได้ที่โรงเรียนบ้านโคกมะตูม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา