ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ในวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
ได้ข้อมติ จัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่  10 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558
กิจกรรมช่วงเช้าเลี้ยงอาหารนักเรียน  กิจกรรมช่วงค่ำการแสดงของนักเรียน
Meet1 Meet2 Meet3 Meet4 Meet5 Meet6 Meet7

ติดต่อ สพป.สก.1