ทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61

ตามที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จะมอบทุนการศึกษา เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 วันที่ 10 มกราคม 2558 น้้น

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ ส่งเอกสารให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ด่วนที่สุด

เพื่อรวบรวมให้ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61 (ได้รับดารเร่งรัดจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61)

name6158

ch583

ch584

ติดต่อ สพป.สก.1