รองฯพีระพงษ์ ไชยทองศรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้ถวายเงินทอดผ้าป่า และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๖ คน

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา