โรงเรียนบ้านทาแยก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก จำนวน 2 หลัง

IMG_0002โรงเรียนบ้านทาแยก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก จำนวน 2 หลัง  รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อเรา