แจ้งเพิ่มเติมกำหนดการแข่งกีฬาวันครู

ตามที่ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ขอให้นักกีฬาเบตอง ตะกร้อ และนักกีฬาที่ยังไม่ได้แข่งขันในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ไปแข่งขันในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. กีฬาวอลเลย์บอลแข่งเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. กีฬาฟุตบอลเริ่มแข่งเวลา ๑๕.๐๐ น.

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา