ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)

โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.

ถึง 16.30 น. โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป                             ณ โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557          ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ska1edu.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081 153 5500 ในวันและเวลาราชการ เอกสารสอบราคา ดังแนบsobraka (2) sobraka (3) pakan

ติดต่อ สพป.สก.1