ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)

โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก และอาคารอเนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.

ถึง 16.30 น. โดยยื่นซองด้วยตนเองตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป                             ณ โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557          ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ska1edu.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081 153 5500 ในวันและเวลาราชการ เอกสารสอบราคา ดังแนบsobraka (2) sobraka (3) pakan