ประชุม อกคศ.สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายวินับ รื่นกลิ่น เป็นประธาน

IMG_8033 IMG_8035 IMG_8036 IMG_8038 IMG_8039 IMG_8041 IMG_8042 IMG_8045

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา