ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายวังน้ำเย็น

แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายวังน้ำเย็นรวบรวมซองผ้าป่าของวัดบ้านสี่แยก อ.วัฒนานคร ส่งที่ สพป.สระแก้ว เขต 1
ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อที่จะได้รวบรวมไปถวายวัด ในวันที่ 1 เม.ย. 2557 ต่อไป

ติดต่อเรา