ผู้ใหญ่ใจดี “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”

วันที่ 15 ธันวาคม 2557  คุณทองมี  ดาวลายรัมย์และครอบครัว  ได้นำขนมจีนน้ำยา ขนมปัง ผลไม้และน้ำดื่ม มาเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่   ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

aa

bbccdd

ติดต่อเรา