ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

วันอังคาร ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสอิ้ง คงสมชม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การบริหารเงินงบผ้าป่าและเงินงบประมาณจัดสรร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
IMG_4343
<a href="http://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2014/1IMG_4348IMG_4351IMG_43572/IMG_4344.jpg”>IMG_4344

ติดต่อ สพป.สก.1