โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก

ส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน 3 หลัง  และบ้านพักครูแบบ 301/28

ติดต่อ สพป.สก.1