มอบประกาศเกียรติบัตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  และเป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

IMG_8026

IMG_7982 IMG_7985 IMG_7990 IMG_7993 IMG_7997 IMG_8002 IMG_8005 IMG_8006 IMG_8013 IMG_8016

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1