ผลการประกวดและประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ของ สพป.สระแก้ว เขต ๑

 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ได้ดำเนินการประกวดตราสัญลักษณ์ของเขตพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานแล้ว มีมติให้คัดเลือกผลงานของ นายวิริยะ ปะโสทะกัง ครู โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ เป็นผู้ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

โดยกำหนดมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗( อังคารที่ ๖ พฤษภาคม)

พร้อมทั้ง ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์นี้เป็นตราประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเรา